Proposta xerrades CAPI

El servei CAPI vol ajudar i donar resposta a la creixent demanda d'informació sobre aspectes de la criança i l'educació dels nens/es i adolescents, que en definitiva són el motor d'aquest projecte.

Oferim tres espais de treball:

1 - Adreçat a Pares i Mares i inclosos en els espais educatius:
Escola Bressol i Espais Educatius:
- La parla de l'infant
- Les pors infantils
- El joc i les joguines
- Aprendre a dir que no per poder dir que si.
- Pas de l'escola Bressol a l'escola Infantil i primària.
- Educació emocional.
- Seguretat i Autoestima.
- Com millorar la comunicació amb els nostres fills?
- Relacions entre germans: Rivalitat, gelosia.

Educació Infantil i Primària:
- Quan i com ens adonem dels primers problemes en l'aprenentatge o en el llenguatge.
- Com expressen els nens / es el seu malestar: pors, gelosia, rebequeries, trastorns de son, etc.?
- Seguretat i autoestima
- Relació i comunicació emocional pares-fills.
- Educar en l'esforç i l'esforç d'educar.
- Educar és posar normes i límits.
- Les joguines i el joc
- El desenvolupament del llenguatge. Primers signes d'alerta. Quan preocupar?
- Hàbits que perjudiquen el correcte desenvolupament del llenguatge
- La relació entre germans i el paper dels pares.
- Com educar davant les noves reestructuracions familiars? : Noves famílies, nous reptes.
- La separació dels pares. Com ajudar els fills en aquesta situació?
- El nen de zero a sis anys. Aspectes maduratius a nivell general.
- El nen de sis a dotze anys. Aspectes maduratius.
- El Bullying o Assetjament Escolar: Com detectar-ho i posar-hi remei?

Educació Secundària:
- Entenguem l 'adolescència.
- Allò normal i allò patològic a l 'adolescència
- Relació i comunicació emocional parells-Fills a l 'adolescència.
- Què vol dir ser pare o mare avui?
- Convivència amb els fills de les segones parelles.
- Com s'expressen els adolescents: interessos, malestars i preocupacions.
- La societat i els seus malestars
- El Bullying o Assetjament Escolar: Com detectar-ho i posar-hi remei?

2 - Dirigit a Professors i professionals del món educatiu:
- Bullying o assetjament escolar: Detecció i intervenció a l'escola o institut.
- Abordatge escolar amb nens afectats de TDAH
- Abordatge escolar amb nens afectats de TEA
- Abordatge escolar de processos de dol a la infància i adolescència.
- Motivació i ajuda a l'alumne: estratègies per afavorir l'aprenentatge significatiu.
- Com evitar l'avorriment a l'aula: Estratègies i instruments d'aprenentatge.
- Educació emocional a l'aula.

3 - Dirigit a alumnes:
- Comunicació amb els pares. (Des dels 11 fins als 18 anys).
- Reflexions sobre la sexualitat i l'afectivitat. (De 13 a 16 anys)
- Ús i abús de les noves tecnologies.

2017-05-12 | capi